เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

< บริการทั้งหมด

ใบหน้าอ่อนแรง

ใบหน้าอ่อนแรง

อาการแสดง

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก หรืออัมพาตเบลล์  (Bell’s Pasly) คือ อาการที่เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าครึ่งซีก ทำให้ไม่สามารถขยับใบหน้าซีกนั้นได้ เป็นผลมาจากเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแสดงสีหน้าไม่ทำงาน ซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เชื้อว่าเป็นอาการอักเสบของเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 ภายหลังการติดเชื้อไวรัส เป็นอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การรักษา

การรักษาจะใช้การกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในระหว่างการรักษาเส้นประสาท และเพื่มการไหลเวียนของเลือดโดยประคบแผ่นร้อน และการกดนวดเบาๆ