เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

< บริการทั้งหมด

ผู้ป่วยระบบหัวใจและทางเดินหายใจ

ผู้ป่วยระบบหัวใจและทางเดินหายใจ

อาการแสดง

ผู้ป่วยระบบหัวใจและทางเดินหายใจที่สามารถทำกายภาพได้นั้นได้แก่ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือหลังเข้ารับการรักษาโรคหัวใจ และโรคที่เกิดจากระบบหายใจทั้งส่วนต้นและส่วนปลาย เช่น หอบหืด มะเร็งปอด ปอดบวม หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยที่เลิกสูบบุหรี่ แล้วมีอาการหอบเหนื่อยกว่าปกติ และอาจทำกิจวัตรประจำวันได้น้อยลง

การรักษา

การมาพบนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ ก็จะสามารถเข้ารับการตรวจร่างกาย การวัดสมรรถภาพ ทำความเข้าใจความรุนแรงของโรค การได้รับการรักษาโดยการออกกำลังกายแบบเฉพาะ รวมถึงการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันที่เหมาะสม และการสังเกตุอาการผิดปกติหรืออาการสำคัญต่างๆ ทำให้ท่านสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไร้กังวลและมีความสุข