เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

< บริการทั้งหมด

การเตรียมนักกีฬาก่อนแข่งขัน

การเตรียมนักกีฬาก่อนแข่งขัน

อาการแสดง

ทำไมนักกีฬาต้องมีการเตรียมร่างกายก่อนการแข่งขัน? ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเล่นหรือการแข่งกีฬานั้น เป็นการใช้ร่างกายที่มากเกินหรือผิดปกติไปจากความสามารถตามปกติของมนุษย์ เช่น การใช้กล้ามเนื้อน่องในการวิ่งมาราธอน ปกติเราจะเข้าใจว่ากล้ามเนื้อที่แข็งแรงนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่ แต่หากสังเกตุในนักวิ่งมาราธอน จะพบว่า กล้ามเนื้อน่องนั้นค่อนข้างเล็กด้วยซ้ำไป ทำไมจึงวิ่งได้นานกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อน่องมัดใหญ่ กล่าวคือ เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนั้นมีลักษณะทางสรีระวิทยาที่แตกต่างกัน กล้ามเนื้อมัดใหญ่นั้นมักทำงานในลักษณะที่ออกแรงได้เยอะและรวดเร็วทันทีแต่ก็จะหมดแรงเร็ว แต่กล้ามเนื้อมัดเล็กๆนั้นจะเป็นกล้ามเนื้อที่มีเนื้อเยื่อที่มีหลอดเลือดและปริมาณออกซิเจนมากกว่า จึงสามารถทำงานได้ยาวยาวและทนทานกว่า เช่นกล้ามพยุงกระดูกสันหลังมัดลึก เป็นต้น  กล้ามเนื้อน่องในนักวิ่งมาราธอนก็เช่นเดียวกัน

การรักษา

การจะทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา จะต้องอาศัยการฝึกที่เหมาะสม ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างเฉพาะเจาะจง ที่จะทำให้นักกีฬาในแต่ละประเภท มีperformanceที่ดีขึ้นได้ โดยที่ไม่เกิดการบาดเจ็บอีกด้วย