เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

< บริการทั้งหมด

การฝึกผู้ป่วยทางระบบประสาท และอัมพาตครึ่งซีก

การฝึกผู้ป่วยทางระบบประสาท และอัมพาตครึ่งซีก

อาการแสดง

อัมพาตครึ่งซีกคือภาวะที่ร่างกายมีการสูญเสียการทำงานของแขนและขาในด้านเดียวกัน ของลำตัวสาเหตุมีหลายอย่างแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ สาเหตุจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน และโรคหลอดเลือดสมองแตก ทั้ง 2 ภาวะดังกล่าวทำให้เนื้อเยื่อสมองในบริเวณที่หลอดเลือดนั้นหล่อเลี้ยงเกิดอาการขาดเลือดทำให้การทำงานของสมองส่วนนั้นๆ ซึ่งควบคุมการทำงานของร่างกายทำหน้าที่บกพร่องไป เช่น เมื่อสมองซีกขวามีปัญหาจึงส่งผลให้การทำงานของร่างกายซีกซ้ายเกิดการอ่อนแรง

การรักษา

เป้าหมายที่สำคัญในการการฝึกผู้ป่วยทางระบบประสารท และอัมพาตครึ่งซีก คือเพื่อคงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับนึง เพื่อช่วยลดการดูแลของผู้ดูแล โดยการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นจะประกอบไปด้วย การออกกำลังกายเพื่อป้องกันข้อต่อยึดติด การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การดัดและขยับข้อต่อเพื่อเพิ่มมุมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ การฝึกการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน การฝึกการทรงตัว การฝึกเดิน และการฝึกหายใจ