เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

< บริการทั้งหมด

กายภาพบำบัดในเด็ก

กายภาพบำบัดในเด็ก

อาการแสดง

ในเด็กนั้นอาจพบมีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งสาเหตุนั้นมักเกิดมากจากความผิดปกติทางสมอง ทั้งก่อน และหลังคลอด หรือ ความผิดปกติบางส่วนเช่น การเดิน  การลงน้ำหนักผิดปกติ สาเหตุมาจากกล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุล หรือเกิดการเกร็งมากกว่าปกติ (Spastic) ซึ่งการหดเกร็งเหล่านี้นอกจะทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วย บางครั้งอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดอีกด้วย

การรักษา

การักษาทางกายภาพบำบัดนั้นจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการให้น้องๆ ได้มีการเคลื่อนไหวได้ตรงตามอายุ หรือฝึกการเดิน เทรนนิ่งกล้ามเนื้อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้การเดินกลับสู่ภาวะปกติ