เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

SERVICES

บริการของเรา

โปรแกรมการรักษา

อาการของออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการปวด ที่พบได้ทั้งกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย ส่วนมากเกิดจากการทำงานเดิมซ้ำๆ หรือนั่ง หรือยืนในท่าเดิมซ้ำๆ จนเกิดอาการปวด

หลังจากที่คนไข้ได้รับการผ่าตัด จะต้องมีระยะพักฟื้นที่ยาวนาน ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง ความดันโลหิตต่ำลง รวมทั้งการเจ็บจากแผลผ่าตัดจะส่งผลให้การหายใจลำบากขึ้น เช่นผู้ป่วยที่ผ่าตัดหน้าท้อง หรือผ่าตัดหัวใจ

ในเด็กนั้นอาจพบมีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งสาเหตุนั้นมักเกิดมากจากความผิดปกติทางสมอง ทั้งก่อน และหลังคลอด หรือ ความผิดปกติบางส่วน

อาการ ปัสสาวะเล็ด มักพบในผู้สูงอายุ เนื่องจาก กล้ามเนื้อหุ้นเชิงกรานหย่อน ฮอร์โมนเพศลดลง กล้ามเนื้อหูรูดอ่อนแรงลง หรือ มีภาวะป่วยอื่นๆ ร่วมด้วย พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ผู้สูงอายุจะมีสมรรถภาพเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆ โดยมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งความเจ็บป่วยหรือความเสื่อมของร่างกายตามอายุที่มากขึ้น

ภาวะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงเป็นปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งของผู้ป่วย อาจทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหยิบจับของหรือลุกขึ้นเดินได้เหมือนอย่างปกติ ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้มีหลากหลายด้วยกัน

อัมพาตครึ่งซีกคือภาวะที่ร่างกายมีการสูญเสียการทำงานของแขนและขาในด้านเดียวกัน ของลำตัวสาเหตุมีหลายอย่างแต่ที่พบบ่อยที่สุด

ข้อไหล่ติด เกิดจากเยื่อหุ้มรอบๆข้อไหล่เกิดการอักเสบ ยึดติด และเกิดหารสร้างพังพืด เนื้อเยื่อที่ผิดปกติส่งผลให้ข้อไหล่ขยับได้น้อยและมีอาการปวด หรือเกิดจากสาเหตุภายในข้อไหล่

คือกลุ่มอาการกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด เกิดความผิดปกติในการหดตัวของกล้ามเนื้อในตำแหน่งนั้นๆ ส่งผลให้เกิดของเสียคั่งค้างในกล้ามเนื้อ จนเกิดอาการปวดร้าว (Referred pain) เนื่องจากมีจุดปวดหรือจุดกดเจ็บ (Trp) ที่กล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อผังผืด

โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก หรืออัมพาตเบลล์ (Bell’s Pasly) คือ อาการที่เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าครึ่งซีก ทำให้ไม่สามารถขยับใบหน้าซีกนั้นได้

โรคกระดูกสันหลังคดเป็นโรคที่กระดูกสันหลังมีการโค้งผิดรูปทั้ง3มิติ และวัดองศาด้วยเทคนิคพิเศษ (Cobb’s angle measurement) ต้องมากกว่า 10 องศา โดย 80% ของคนไข้กระดูกสันหลังคดจะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน

ทำไมนักกีฬาต้องมีการเตรียมร่างกายก่อนการแข่งขัน? ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการเล่นหรือการแข่งกีฬานั้น เป็นการใช้ร่างกายที่มากเกินหรือผิดปกติไปจากความสามารถตามปกติของมนุษย์

ผู้ป่วยระบบหัวใจและทางเดินหายใจที่สามารถทำกายภาพได้นั้นได้แก่ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือหลังเข้ารับการรักษาโรคหัวใจ และโรคที่เกิดจากระบบหายใจทั้งส่วนต้นและส่วนปลาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด คือ ศาสตร์ในการฟื้นฟูและรักษาสุขภาพแขนงหนึ่ง เพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสมรรถนะของร่างกายได้อย่างมีคุณภาพที่สุด ผ่านเทคนิคการบำบัดด้วยมือ เครื่องมือเฉพาะทางกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย

รักษาได้ค่ะ ซึ่งจะต้องผ่านการซักประวัติ ตรวจร่างกายและประเมินการรักษาโดยนักกายภาพบำบัด

ราคาขึ้นอยู่กับอาการและการตรวจประเมินของผู้ป่วยแต่ละคน โดยราคาในการรักษาแต่ละครั้ง จะมีการแจ้งก่อนทำการรักษาค่ะ ซึ่งราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท

กายภาพบำบัด เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา แต่สามารถใช้ครีมบรรเทาอาการปวดร่วมด้วยได้ตามความเหมาะสม

รีคัพเวอรี่ มี คลินิกกายภาพบำบัด มีแพทย์ออกตรวจ โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า การตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการรักษาจะดำเนินการร่วมกันโดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดวิชาชีพค่ะ 

เบื้องต้นต้องปรึกษานักกายภาพบำบัดที่ตรวจประเมินก่อน เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาค่ะ

การออกใบรับรองแพทย์จะทำได้หลังจากได้รับการตรวจจากแพทย์นะคะ และสามารถออกใบรับรองการทำกายภาพบำบัดด้วยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพได้ หลังจากการรักษา

เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. – 21.00 น. แต่ควรทำการนัดหมายเวลารักษาล่วงหน้า