เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

Recovery Me
(รีคัฟเวอรี่ มี)

คือ คลินิกกายภาพบำบัด (Rehabilitation) ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อการดูแล รักษา และการฟื้นฟูร่างกาย ทุกอาการปวดเรื้อรัง โรคออฟฟิศซินโดรม โรคไมเกรน กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อไหล่ติด ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด อาการปัสาวะเล็ด ภาวะเต้านมอุดตัน ผู้ป่วยทางระบบประสาท และอัมพาตครึ่งซีก “Recovery Me” พร้อมให้บริการที่แตกต่างจากคลินิกทั่วไป (Premium Services) ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการออกแบบสถานที่และพื้นที่ให้บริการ ดีไซน์ทันสมัย อบอุ่น เป็นกันเอง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการ

ทำไมต้อง “Recovery Me”

พวกเราดูแลคุณโดยนักกายภาพที่มากประสบการณ์จากโรงพยาบาลชั้นนำ สามารถปรึกษาและให้คำตอบได้อย่างตรงจุด ใช้หลักวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายเพื่อหาสาเหตุของโรค ปรับสมดุลระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาท ด้วยเทคนิคการรักษาเฉพาะทางและการออกกำลังกาย ที่จะออกแบบมาเฉพาะบุคคล ร่วมกับเครื่องมือที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ ให้เราดูแลคุณเพื่อร่างกายที่พร้อมสำหรับทุกเวลาอันมีค่าของคุณ

โปรแกรมการรักษา

รักษาอาการออฟฟิศซินโดรม รักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด ฟื้นฟู กล้ามเนื้อและฝึกเดิน

เทคโนโลยีของเรา

เช่น การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก เครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก PMS อัลตราซาวด์บำบัด ไฟฟ้า

ปรึกษาอาการ

สามารถปรึกษาและให้คำตอบได้อย่างตรงจุด ใช้หลักวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายเพื่อหาสาเหตุของโรค

ทีมงานของเรา

ประสบการณ์ทำงาน ผู้ป่วย office syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง และเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

จุฑามาส แซ่ลิ้ม (แอ้)

ผู้บริหารและหัวหน้าทีมนักกายภาพบำบัด

ประสบการณ์ทำงาน ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด Chronic pain ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ศุภกานต์ วรวัฒนาชัย (ไรมี่)

หัวหน้านักภาพบำบัด สาขาอ่อนนุช

ประสบการณ์ทำงาน รักษาผู้ป่วย Chronic pain ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วย Chronic pain ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก Office syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง และเชี่ยวชาญเทคนิคเชิงลึกเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

มตติยาภรณ์ บุญหล้า (จิว)

หัวหน้านักกายภาพบำบัด สาขาคู้บอน

ทีมนักกายภาพบำบัดได้ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งมีประสบการณ์และทักษะความสามารถในการตรวจประเมิน ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยแด่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในคลินิกได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์ทำงาน เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด Office Syndrome บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษาและเทคนิควิเคราะห์การทรงท่า เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

ชนิษฐา เทศทวีทรัพย์ (ฟ้า)

นักกายภาพบำบัดอาวุโส สาขาเลียบด่วน

ประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด Office Syndrome บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษาและเทคนิควิเคราะห์การทรงท่า เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

ปวันรัตน์ วาดเขียน (สายป่าน)

นักกายภาพบำบัดอาวุโส สาขาคู้บอน

ประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วย Office Syndrome บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

ชนิษฐา เทศทวีทรัพย์ (ฟ้า)

นักกายภาพบำบัด ประจำสาขาอ่อนนุช

ประสบการณ์ทำงาน ชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการรักษาผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

อภิญญา จันทราช (แอม)

นักกายภาพบำบัด ประจำสาขาอ่อนนุช

ระสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด Office Syndrome บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

กัลยรัตน์ เหลืองงาม (อีฟ)

นักกายภาพบำบัด ประจำสาขาอ่อนนุช

ระสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

สุณิศา เทพศิริ (นิดหน่อย)

นักกายภาพบำบัด ประจำสาขาคู้บอน

ระสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

มณฑนรรห์ ฉันทรุจิกพงศ์ (จีน)

นักกายภาพบำบัด ประจำสาขาคู้บอน

ระสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

Have a medical question?

Consult With Recovery Me Online