เวลาทำการคลินิก

  9:00 น. – 21:00 น.

ติดต่อสอบถาม

LINE Official Account

รู้จักเรา

พวกเราดูแลคุณโดยนักกายภาพที่มากประสบการณ์จากโรงพยาบาลชั้นนำ สามารถปรึกษาและให้คำตอบได้อย่างตรงจุด ใช้หลักวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายเพื่อหาสาเหตุของโรค ปรับสมดุลระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาท ด้วยเทคนิคการรักษาเฉพาะทางและการออกกำลังกาย ที่จะออกแบบมาเฉพาะบุคคล ร่วมกับเครื่องมือที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศ ให้เราดูแลคุณเพื่อร่างกายที่พร้อมสำหรับทุกเวลาอันมีค่าของคุณ 

โปรแกรมการรักษา

รักษาอาการออฟฟิศซินโดรม รักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด ฟื้นฟู กล้ามเนื้อและฝึกเดิน

เทคโนโลยีของเรา

เช่น การบำบัดรักษาด้วยคลื่นกระแทก เครื่องกระตุ้นสนามแม่เหล็ก PMS อัลตราซาวด์บำบัด ไฟฟ้า

ปรึกษาอาการ

สามารถปรึกษาและให้คำตอบได้อย่างตรงจุด ใช้หลักวิเคราะห์โครงสร้างร่างกายเพื่อหาสาเหตุของโรค

บริการของเรา

ผู้มารับบริการทุกท่านจะได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อจนจบโปรแกรม ตลอดจนจะได้คำแนะนำจากทางคลินิกเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านไปแล้วเพื่อให้เข้าใจวิธีการตัวเองได้อย่างถูกต้อง และอาจต้องทำการนัดหมายเพื่อติดตามอาการในครั้งต่อไป โดยจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอาการแต่ละอาการของนักกายภาพบำบัด

อาการของออฟฟิศซินโดรม เป็นกลุ่มอาการปวด ที่พบได้ทั้งกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย ส่วนมากเกิดจากการทำงานเดิมซ้ำๆ หรือนั่ง หรือยืนในท่าเดิมซ้ำๆ จนเกิดอาการปวด

หลังจากที่คนไข้ได้รับการผ่าตัด จะต้องมีระยะพักฟื้นที่ยาวนาน ซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง ความดันโลหิตต่ำลง รวมทั้งการเจ็บจากแผลผ่าตัดจะส่งผลให้การหายใจลำบากขึ้น เช่นผู้ป่วยที่ผ่าตัดหน้าท้อง หรือผ่าตัดหัวใจ

ในเด็กนั้นอาจพบมีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวได้ ซึ่งสาเหตุนั้นมักเกิดมากจากความผิดปกติทางสมอง ทั้งก่อน และหลังคลอด หรือ ความผิดปกติบางส่วน

อาการ ปัสสาวะเล็ด มักพบในผู้สูงอายุ เนื่องจาก กล้ามเนื้อหุ้นเชิงกรานหย่อน ฮอร์โมนเพศลดลง กล้ามเนื้อหูรูดอ่อนแรงลง หรือ มีภาวะป่วยอื่นๆ ร่วมด้วย พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

ทีมงานของเรา

ทีมนักกายภาพบำบัดได้ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งมีประสบการณ์และทักษะความสามารถในการตรวจประเมิน ให้การรักษาทางกายภาพบำบัด รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการความปลอดภัยแด่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในคลินิกได้เป็นอย่างดี

จุฑามาส แซ่ลิ้ม (แอ้)

ผู้บริหารคลินิกและหัวหน้านักกายภาพบำบัด

ประสบการณ์ทำงาน ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด Chronic pain ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ศุภกานต์ วรวัฒนาชัย (ไรมี่)

หัวหน้านักกายภาพบำบัด สาขาอ่อนนุช

ประสบการณ์ทำงาน รักษาผู้ป่วย Chronic pain ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยสันหลังคด Chronic pain, Office syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง และเชี่ยวชาญเทคนิคเชิงลึกเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

มุกครินทร์ กันดิษฐ์ (มุก)

นักกายภาพบำบัดอาวุโส

ประสบการณ์ทำงาน เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด Office Syndrome บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษาและเทคนิควิเคราะห์การทรงท่า เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

ตติยาภรณ์ บุญหล้า (จิว)

หัวหน้านักกายภาพบำบัด สาขาคู้บอน

ประสบการณ์ ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

ปวันรัตน วาดเขียน (สายป่าน)

นักกายภาพบำบัดอาวุโส

ประสบการณ์ทำงาน ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการรักษาผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

ชนิษฐา เทศทวีทรัพย์ (ฟ้า)

นักกายภาพบำบัดประจำ

ประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

อภิญญา จันทราช (แอม)

นักกายภาพบำบัดประจำ

ประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

กัลยรัตน์ เหลืองงาม (อีฟ)

นักกายภาพบำบัดประจำ

ประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการดูแลผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

สุณิศา เทพศิริ (นิดหน่อย)

นักกายภาพบำบัด ประจำ

ประสบการณ์ทำงาน เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการรักษาผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

มณฑนรรห์ ฉันทรุจิกพงศ์ (จีน)

นักกายภาพบำบัด ประจำ

ประสบการณ์ทำงาน เชี่ยวชาญด้านกระดูกและกล้ามเนื้อในการรักษาผู้ป่วย Office Syndrome กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกายที่ตรงจุดเพื่อการรักษา เชี่ยวชาญเทคนิคเฉพาะในอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

Have a medical question?

Consult With Recovery Me Online